OLIMPIADA ! ! !

olimpiada

8.09.2022 reprezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku uczestniczyła w XXII Olimpiadzie dla Osób z Niepełnosprawnością w Rzeszowie, której organizatorem był Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Wzięło w niej udział 500 zawodników z całego województwa podkarpackiego. Po Mszy Świętej i przemarszu na stadion „Podhalańczyk”. Tu odbyło się uroczyste otwarcie Olimpiady. Następnie rozpoczęła się sportowa rywalizacja w różnorodnych konkurencjach: wyścigi rzędów, rzut piłką lekarską i podkową, ringo oraz w skok w dal. Wszyscy walczyli fair play. Naszym uczestnikom nie zabrakło hartu ducha, sportowych umiejętności i siły charakteru. Na zakończenie olimpiady wszyscy uczestnicy wzięli udział w „biegu ku słońcu”, które świeci wszystkim jednakowo ciepło. Obdarzeni wspaniałymi medalami i pucharem dla naszej placówki, zadowoleni, pełni pozytywnych wrażeń i emocji, z przekonaniem, że SPORT TO WSPANIAŁA ZABAWA, wróciliśmy do domów. Dziękujemy Caritas Diecezji Rzeszowskiej za zaproszenie, poczęstunek, a wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.

OLIMPIADA ! ! !
Przewiń na górę