PRACOWNIA RĘKODZIEŁA SZTUKI RELIGIJNEJ

Zajęcia w pracowni rękodzieła sztuki religijnej mają na celu podtrzymywanie i rozwijanie
sprawności manualnych, kształtowanie cierpliwości i wytrwałości oraz poczucia
odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
Uczestnicy pracowni posługują się różnymi narzędziami i materiałami w celu takiego ich
wykorzystania, aby stanowiły bodziec do wyrażania twórczej ekspresji.
Wykorzystujemy następujące techniki plastyczne: wyszywanie, malowanie, makrama qulling,
decoupage, recykling, zdobienie przedmiotów i wykonywanie stroików świątecznych.
Na co dzień staramy się urozmaicać zajęcia poprzez łączenie różnych technik plastycznych,
co zaciekawia i jednocześnie inspiruje podopiecznych do dalszej pracy.

Przewiń na górę