PRACOWNIA KRAWIECTWA

Celem działania pracowni krawieckiej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Przeworsku jest
terapia osób niepełnosprawnych poprzez doskonalenie umiejętności szycia, zarówno techniką
ręczną, jak i maszynową.
Posiadamy również hafciarkę, dlatego też mamy możliwość wykonywania haftów.
Uczestnicy wykonują szereg czynności od podstawowych do bardzo skomplikowanych.
Wykonują odzież i uniformy na potrzeby innych grup, pościele, fartuszki, rękawice kuchenne,
zabawki, anioły, stroje teatralne itp.
Zajęcia w pracowni krawieckiej rozwijają wyobraźnię i poczucie świadomości kształtowanej
poprzez możliwość tworzenia i wykorzystania własnej pracy do celów artystycznych,
użytkowych i zawodowych.

Przewiń na górę