PRACOWNIA MUZYKOTERAPII

Prowadzone zajęcia muzykoterapii mają charakter terapii wielosensorycznej. Obejmują one
rekreację muzyczno – ruchową, muzykoterapię spontaniczną, naturalną, adoptowaną,
profilaktyczną, meloterapię bazującą na terapeutycznych walorach śpiewu, czy sesje
terapeutyczne prowadzone metodą OZURA. Równocześnie jako kolejny element arteterapii
prowadzone są zajęcia obejmujące psychodramę, pantomimę i choreoterapię. Podejmowana
przez uczestników działalność twórcza sprzyja funkcji rekreacyjnej, edukacyjnej, korekcyjnej
i terapeutycznej. Poza tym ujawnia i rozładowuje zablokowane emocje i napięcia, sprzyja
integracji w grupie, poprawie komunikacji, odpoczynku i relaksacji, usprawnianiu funkcji
percepcyjno – motorycznych, poprawianiu kondycji psychofizycznej, w tym wzrostu
pozytywnego nastawienia do życia.
W ramach powyższego, funkcjonujący w WTZ zespół teatralny przygotowuje przedstawienia
żywego planu, do którego opracowuje autorskie scenariusze wraz z niezbędnymi
multimediami. Uczestnicy mają również możliwość rozwijania swych uzdolnień, jak również
zainteresowań uczestnicząc w zajęciach zespołu muzycznego. Muzykując z wykorzystaniem
instrumentów elektronicznych, klasycznych jak również Orffa, przygotowują aranżacje
rytmiczno-melodyczne znanych utworów muzyki rozrywkowej, czy okazjonalnie utworów o
tematyce religijnej. Swoje umiejętności prezentują na okazjonalnych uroczystościach
zarówno w środowisku, jak i poza nim.

Przewiń na górę