PRACOWNIA CERAMIKI

Pracownia ceramiki jest odpowiednim miejscem dla osób zainteresowanych pracą kreatywną.
Uczestniczący w zajęciach tej pracowni poznają techniki formowania z mas ceramicznych
oraz zdobienia wyrobów. Angażując się w realizację zadań uczą się samodzielnego tworzenia
z gliny form dekoracyjnych i użytkowych takich jak: figurki, wazony, miski, wykonywania
reliefów i faktur oraz projektowania i stosowania w praktyce barwnych zdobień.
Poprzez pracę uczestnicy rozwijają zdolność samodzielnego myślenia, kreatywnego działania,
doskonalą takie cechy jak: zręczność i staranność. Wyrabiają także wrażliwość, poczucie
estetyki, solidność i odpowiedzialność.
Praca w glinie oraz zdobienie wyrobów posiadają pozytywny wpływ na redukcję stresu a
końcowe efekty przynoszą ich autorom radość i satysfakcję.

Przewiń na górę