O NAS

O NAS

Działamy od 2000 roku, obejmując rehabilitacją społeczną i zawodową 50 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu przeworskiego i łańcuckiego. W naszej placówce stwarzamy uczestnikom warunki rozwoju, doskonalenia się, a nawet zdobycia zawodu i podjęcia pracy.

Eliminujemy, zmniejszamy, kompensujemy bariery środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, aby każdy uczestnik mógł brać udział w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i sportowym, by każdy miał prawo do wypoczynku i rehabilitacji.

Do zadań warsztatów należy:

– ogólne usprawnianie,
– rozwijanie umiejętności,
– przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
– rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
– rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy

Terapia zajęciowa przeplatana jest rehabilitacją leczniczą, a proces rehabilitacji wspomaga fizjoterapeuta.

Uczestnicy Warsztatów biorą udział w różnych formach rehabilitacji, edukacji, wypoczynku i integracji. Wycieczki, rajdy rowerowe, obozy, także o charakterze artystycznym są wspaniałą ku temu okazją.​

W ramach arterapii w naszej placówce działa zespół teatralny ”My, z Kasztanowej” i prowadzone są zajęcia muzykoterapii.

Osoby niepełnosprawne pod okiem instruktorów terapii zajęciowej pracują w następujących pracowniach: tkackiej, rękodzieła sztuki religijnej, gospodarstwa domowego, plastycznej, malarstwa, zagospodarowania terenów zielonych, stolarstwa, ceramiki i krawiectwa.​

Warsztaty realizują liczne projekty, które pozwalają na pozyskanie dodatkowych środków na poszerzenie i uatrakcyjnienie zajęć, wyjazdy do kina, teatru, plenery, wycieczki, obozy ,turnusy rehabilitacyjne i inne ciekawe sposoby rehabilitacji i terapii.

NASZYCH PODOPIECZNYCH
0 +
LAT POMOCY
0 +
Przewiń na górę