Wice-Minister Funduszy i Polityki Regionalnej p. Małgorzata Jarosińska – Jedynak w naszyym WTZ Fundacji WZRASTANIE

„Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie, zaszczepiłeś w czyjeś serce jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie, spełniłeś zadanie anioła na ziemi.”

– Emile Zola

Wspólna Msza św. przedstawienie sztuki teatralnej ”Kopciuszek XXI wieku czyli pomoc domowa opodatkowana”, spotkania w pracowniach, poświęcony czas, a przede wszystkim mnóstwo dobrych, ciepłych słów i gestów, które dodają skrzydeł i powodują, że osoby z niepełnosprawnościami czują się akceptowane i szczęśliwe. To wszystko było naszym udziałem 11.04.2023 r., kiedy do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku zawitała Wice-Minister Funduszy i Polityki Regionalnej p. Małgorzata Jarosińska – Jedynak. Na spotkanie z osobami z niepełnosprawnościami poświęciła cały dzień i z zainteresowaniem i wielką empatią rozmawiała z każdym, cieszyła ich sukcesami, zachwycała pracami i talentami, pochylała się z uwagą i troską nad ich problemami. Zaszczycili nas też swoją obecnością Rada, Zarząd i dyrektorzy poszczególnych placówek Fundacji WZRASTANIE: ks.Piotr Buk-przew. Rady Fundacji, Teresa Nalepa-członkini Rady, Adam Zarzyczny – przew. Zarządu Fundacji, Anna Bem-Hypna, Łukasz Jakubowicz ,Tomasz Skomra – członkowie Zarządu ,Jan Wygnaniec-dyr. Domu Miłosierdzia w Przeworsku, Monika Florek, Dominika Kolano-dyr. Domów dla Dzieci Fundacji WZRASTANIE, Małgorzata Cieślińska-Wołoszyn-prac. administracyjny Fundacji.

Było to piękne spotkanie nobilitujące naszych uczestników i placówkę. Dziękujemy Pani Minister za owocne spotkanie i upominki. To był dla nas bardzo ważny, pożytecznie spędzony i miły czas.

Wice-Minister Funduszy i Polityki Regionalnej p. Małgorzata Jarosińska – Jedynak w naszyym WTZ Fundacji WZRASTANIE
Przewiń na górę