Uczczenie św. Krzysztofa

św. krzysztof

Legenda mówi, że pewnej nocy Święty Krzysztof usłyszał głos dziecka, które
poprosiło, by przeniósł je na drugi brzeg. Kiedy je jednak wziął na ramiona,
poczuł ogromny ciężar, który mocno go przytłoczył i zdawało mu się, że
zapadnie się w ziemię. Zawołał wówczas Krzysztof: „Kto jesteś, Dziecię?”
Otrzymał natomiast odpowiedź dla siebie najważniejszą: „Jam jest Jezus,
twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat”. Stąd właśnie imię jego
„Nosiciel Chrystusa” (gr. Christofonos). Następnie Pan Jezus sprawił, że
Krzysztof przyjął chrzest. Obecnie Św. Krzysztof jest patronem Wilna i
Ameryki; szczególnie patronem grodów i siedzib ludzkich, żeglarzy,
turystów, tragarzy, przewoźników, podróżnych, pielgrzymów, marynarzy,
modniarek, introligatorów, flisaków, farbiarzy, a przede wszystkim
kierowców i podróżujących. Występuje też często jako orędownik w
śmiertelnych niebezpieczeństwach.
W dzień jego dorocznej pamiątki 25.07.2023r. uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej, pracownicy Domu Miłosierdzia w Przeworsku, uczestniczyli we
Mszy św. i poświęceniu naszych fundacyjnych pojazdów, którymi dowożeni
są na zajęcia do warsztatów. Dziękujemy ks. Piotrowi Bukowi – przew. Rady
Fundacji WZRASTANIE za ofiarę Mszy św. i wspólną modlitwę w intencji
bezpieczeństwa naszych codziennych podróży.

Uczczenie św. Krzysztofa
Przewiń na górę