Konferencja poświęcona  św. Janowi Pawłowi II

Św. Jan Paweł II

”Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo”

Św. Jan Paweł II

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II WZRASTANIE w Przeworsku od 32 lat realizuje przesłanie naszego Patrona, obejmując pomocą osoby najbardziej potrzebujące. Przeciwstawiając się atakom na osobę św. Jana Pawła II, 16.05.2023 r. w MOK w Przeworsku została zorganizowana konferencja poświęcona  św. Janowi Pawłowi II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną pod przew. Ks. Abpa Józefa Michalika. Następnie licznie zgromadzona publiczność na czele z przedstawicielami duchowieństwa, władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych  i miejskich wysłuchała  bardzo ciekawych wspomnień i rozważań  o św. Janie Pawle II:

-ks. abp. Józef Michalik „Wspomnienie spotkań ze św. Janem Pawłem II”

-Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz „Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię”

– Ks. dr hab. Wacław Siwak „Całkowicie oddany Maryi”

-prof. Ryszard Stocki „Głosicielu prawdy o godności człowieka”

W konferencji wzięli udział także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku wraz z rodzicami. Uroczystą konferencję uświetnił występ zespołu instrumentalno-wokalnego, który wykonał pieśń maryjną i ulubioną pieśń oazowa św. Jana Pawła II „Barka”.

Konferencja poświęcona  św. Janowi Pawłowi II
Przewiń na górę